Anunţ admitere Optometrie

In urma finalizării primei sesiuni de admitere au mai rămas 8 locuri libere la Ştiinţe inginereşti aplicate (Optometrie)

Aceste locuri se pot ocupa în Sesiunea 2 de admitere intre 16 August - 01 Septembrie. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să veniţi la Secretariatul facultăţii din corpul CG.

Programul de lucru pe perioada 16 August - 01 Septembrie este următorul:

16 August,17 August între orele 09,00 - 12,00

22 August ,23 August,24August între orele 09,00 - 12,00

29 August ,30 August,31 August între orele 09,00 - 12,00

 


Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie aparține de Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică din Universitatea POLITEHNICA din București. Departamentul coordonează trei programe de licență și trei programe de master.

 

Programe licență

Programe master

 1. Mecanica Fină si Nanotehnologii

 2. Mecatronică

 3. Optometrie

 1. Mecanică de Precizie – master de aprofundare

 2. Mecatronică Avansată – master de aprofundare

 3. Optometrie Avansată – master complementar.

 

Studenţii admişi în anul I 2016 – 2017 vor primi cazare în căminele studenţeşti care aparţin facultăţii de Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

INFORMATII UTILE ADMITERE MASTER 2016

Va anunțăm faptul că înscrierile la master se fac în perioadele:

 • 11 - 22 iulie 2016, între orele 9.00 - 15.00; taxa de înscriere 100 RON;
 • 28 iulie - 14 septembrie 2016; taxa de înscriere 125 RON.

Concursul de admitere în zilele 15 și 16 septembrie.

Actele necesare pentru înscriere sunt:

 1. fişa de înscriere tip;
 2. două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
 3. diploma de bacalaureat, în original (dacă nu este deja la FIMM);
 4. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul în care se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 6. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 7. adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 8. certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 9. buletin/carte de identitate, în copie;
 10. chitanţa de plată a taxei de admitere (se elibereaza la inscriere);
 11. dosar plic.